Om CTIF

Dansk CTIF er den danske nationalkomité under den internationale organisation CTIF. CTIF er en forkortelse for Comité Technique International de prevention et d'extinction du Feu = International Teknisk Komité for forebyggelse og slukning af Brand. CTIF har i vore dage undertitlen International Association of Fire And Rescue Services = Den internationale sammenslutning af brand- og redningstjenester.

CTIF blev stiftet i forbindelse med verdensudstillingen i Paris i år 1900. I vedtægterne fra 1966 blev det fastslået, at enhver stat kunne blive medlem af CTIF. Hermed var de formelle forudsætninger til stede for at etablere Dansk CTIF. Dette skete den 8. januar 1968.

CTIF er en international teknisk organisation til erfaringsudveksling på det brandforebyggelses-, brandsluknings- og redningsmæssige område. Formålet fremmes ved internationalt teknisk samarbejde og ved at skabe og pleje kammeratlige forbindelser.

Dansk CTIF bidrager til CTIF's arbejdsprogrammer, som omfatter indsamling af dokumentation og erfaringsmateriale, udarbejdelse af anbefalinger, afholdelse af periodiske møder, internationale symposier, udstillinger, brandmandskonkurrencer, ungdomsbrandmandskonkurrencer m.m.
Men Dansk CTIF kan også tage selvstændige initiativer og samarbejder i denne forbindelse med beslægtede nationale og internationale organisationer og foreninger, idet overlappende virksomhed dog skal undgåes.
Som medlemmer af Dansk CTIF kan optages personer eller repræsentanter for myndigheder, organisationer og foreninger, som varetager opgaver i tilknytning til CTIF's formål.

I 1999 blev Dansk CTIF reorganiseret, idet vedtægterne blev ajourført i flere tempi og aktivitetsniveauet hævet med det formål primært at lade Dansk CTIF blive forum for udveksling af brandteknisk viden med udenlandske kollegaer.

Dansk CTIF's opgaver i forbindelse med brandmandskonkurrencer m.v. varetages af Dansk CTIF's brandmandskonkurrenceforening, der har sine egne vedtægter og sin egen økonomi.
Brandmandskonkurrenceforeningen er medlem af Dansk CTIF og har plads i bestyrelsen. Foreningen arrangerer årlige nationale konkurrencer. De 10 bedste hold deltager hvert fjerde år i de internationale konkurrencer.
Direktør Gunnar Haurum var præsident for CTIF i perioden 1989 - 1997.
I 1997 blev CTIF's internationale brandmandskonkurrencer, rådsmøder og generalforsamling afholdt i Danmark (Herning).

Formænd for Dansk CTIF

1968 - 1975 Afdelingschef Poul Eefsen, Justitsministeriet
1975 - 1989 Direktør Gunnar Haurum, Statens Brandinspektion
1989 - 2000 Skoleinspektør Bjarne Kjems, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse
2000 - 2007 Direktør Peter Johansen, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
2007 - 2012 Brigadechef Peter Wehler, Beredskabsstyrelsen
2012 - 2019 Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger, Frederiksberg Brandvæsen/Nordsjællands Brandvæsen
2019 - 2023

Kim Lintrup, Frederiksborg Brand & Redning/FireAID

2023 -

Beredskabsdirektør Peter Søe, Lolland-Falster Brandvæsen

 

 

Dansk CTIF har CVR-nummeret 32 41 33 07